Tiếng Việt

Các cơ quan liên quan

TOP > Tiếng Việt > Các cơ quan liên quan

Các cơ quan liên quan

Tổng hợp các cơ quan có liên quan đến Visa mới Kỹ năng đặc định

・Bộ Tư pháp
Theo trang chủ của Bộ Tư pháp “Là nỗ lực (tư cách lưu trú “Visa Kỹ năng đặc định”) hướng đến việc tiếp nhận lao động mới từ nước ngoài cũng như hiện thực hóa xã hội cộng đồng hòa hợp của các tổ chức”
(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html)

Các cơ quan có liên quan tới ngành Nhà hàng

・Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
Theo trang chủ của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản: Về vấn đề tiếp nhận lao động người nước ngoài làm việc trong lĩnh vực Nhà hàng
(http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/gaikokujinzai.html)

Cơ quan liên quan đến ngành Khách sạn

・Bộ Quản lý hạ tầng, giao thông và du lịch
Trang chủ Bộ Quản lý hạ tầng, giao thông và du lịch: Tiếp nhận người lao động nước ngoài vào lĩnh vực Khách sạn (tư cách lưu trú “Visa Kỹ năng đặc định”)
(http://www.mlit.go.jp/kankocho/page06_000162.html)

Cơ quan liên quan đến ngành Dọn dẹp cao ốc

・Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội
Trang chủ Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội: Hội nghị kỹ năng đặc định lĩnh vực Dọn dẹp cao ốc lần 1
(https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000207365_00005.html?fbclid=IwAR1ptWwrhJX6nPTHkPg4kdx7Jf1C9t-So_mwOXJxBaIiRmgOLziWYiwWARs)
  • このエントリーをはてなブックマークに追加