Tiếng Việt

Kỳ thi đánh giá Kỹ năng đặc định

TOP > Tiếng Việt > Kỳ thi đánh giá Kỹ năng đặc định

Kỳ thi đánh giá Kỹ năng đặc định

Kỳ thi đánh giá Kỹ năng đặc định

Là kỳ thi đánh giá tiêu chuẩn “Năng lực tiếng Nhật” và “Kỹ năng chuyên môn” dành cho người ngoại quốc có nguyện vọng làm việc tại Nhật Bản.
Tiêu chuẩn “Năng lực tiếng Nhật” được đánh giá thông qua “Kỳ thi tiếng Nhật căn bản của Quỹ giao lưu quốc tế (JFT-Basic) do viện quản lý độc lập Quỹ giao lưu quốc tế tổ chức hoặc “Kỳ thi năng lực tiếng Nhật” (JLPT)” do viện quản lý độc lập Hiệp hội hỗ trợ giáo dục quốc tế của Nhật Bản) tiến hành.


【Cơ quan tổ chức các kỳ thi theo lĩnh vực】
【Nhà hàng – Chế biến thực phẩm】Tổ chức đánh giá kỹ năng ngành sản xuất thực phẩm
 https://otaff.or.jp/
【Khách sạn】Trung tâm kiểm định kỹ năng ngành khách sạn 
 https://caipt.or.jp/
【Ngành vệ sinh cao ốc】Trung tâm hỗ trợ tiếp nhận người nước ngoài lĩnh vực vệ sinh cao ốc
 https://ascf.jp/
 
  • このエントリーをはてなブックマークに追加