Tiếng Việt

NEWS

TOP > Tiếng Việt > NEWS > Cách nhận tiền hỗ trợ 10 ngàn yên

Cách nhận tiền hỗ trợ 10 ngàn yên

【Cách nhn tin h tr 10 ngàn yên】

〇Tt c nhng người đã đăng ký trong danh sách cư trú ti thi đim ngày 27/4, không k quc tch.

〇Người có th nhn 10 ngàn yên:
Người Nht đang Nht và người ngoi quc đã đăng ký h khu, có tư cách lưu trú trên 3 tháng.

〇Cách thc hin th tc
Chính quyn đa phương nơi cư trú sẽ gi giy đăng ký ti nhà. Đin thông tin ngân hàng nhn tin, giy t có th xác nhn tài khon ngân hàng (2 mt ca s, th hay internet banking có ghi tên ngân hàng, s tài khon, tên tài khon ngân hàng) cùng giy t xác minh thân phn và gi li.

Ngoài ra, người có my number card có th đăng ký online.
T Myna Portal đăng ký thông tin tài khon nhn tin, đăng nh giy t xác minh tài khon ngân hàng đ đăng ký online. (Xác nhn chính ch t tên đin t nên không cn giy t xác minh thân phn)


※Nếu không gi giy đăng ký sẽ không nhn được 10 ngàn yên.

Thi hn tiếp nhn đơn đăng ký sẽ do đa phương quyết đnh. Thi hn đăng ký là 3 tháng k t ngày bt đu.

Thông tin chi tiết xin xem ti trang ch
http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html


***************************
Japan Food and Beverage Foreign Employment association
Address: Nihonseimei shinjuku nishiguchi Bldg 10F
1-17-1 Nishishinjuku, Shinjyuku-ku, Tokyo, 160-0023, Japan
TEL03-5909-1755/ FAX03-5321-7824
E-mailsaiyo@jfbfe.or.jp
Staff: Takashima, Suenaga
***************************


 
  • このエントリーをはてなブックマークに追加