Tiếng Việt

Chế độ kỹ năng đặc định

TOP > Tiếng Việt > Chế độ kỹ năng đặc định

Chế độ kỹ năng đặc định

Đây là tư cách lưu trú mới được thiết lập nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn lao động do sự suy giảm dân số. Đặc biệt dành cho 14 ngành nghề nổi trội và lĩnh vực sản xuất đặc biệt đang thiếu hụt nhân lực trầm trọng.


■■■Visa Kỹ năng đặc định số 1■■■
Là tư cách lưu trú hướng đến lao động nước ngoài theo đuổi các ngành nghề sản xuất đặc biệt có yêu cầu nhất định về kinh nghiệm và tri thức chuyên môn.

■■■Visa Kỹ năng đặc định số 2■■■
Là tư cách lưu trú hướng đến lao động nước ngoài theo đuổi các ngành nghề sản xuất đặc biệt có yêu cầu về mức độ chuyên môn thuần thục.Lĩnh vực sản xuất đặc biệt: Điều dưỡng, Vệ sinh cao ốc, Công nghiệp đúc, Chế tạo máy, Sản xuất liên quan điện khí và thông tin điện tử, Xây dựng, Đóng tàu và sản xuất vật tư hàng hải, 
Bảo dưỡng ô tô, Hàng không, Khách sạn, Nông nghiệp, Ngư nghiệp, Chế biến thực phẩm ăn uống, Nhà hàng, 
※Visa Kỹ năng đặc định số 2 chỉ có thể tham gia 2 lĩnh vực được ghi chú bên dưới.
  • このエントリーをはてなブックマークに追加