Tiếng Việt

Dành cho các công ty có dự định tuyển dụng người nước ngoài

TOP > Tiếng Việt > Dành cho các công ty có dự định tuyển dụng người nước ngoài

Dành cho các công ty có dự định tuyển dụng người nước ngoài

Đối với người được tuyển dụng hiện sinh sống tại Nhật

Thay đổi từ visa du học sinh

  • Hỗ trợ thay đổi từ visa làm thêm trong quá trình tuyển dụng.
  • Giới thiệu công việc nếu không được tuyển dụng


<Nội dung hỗ trợ>

  • Tổ chức lớp học dành cho các kì thi quy chuẩn theo từng lĩnh vực riêng biệt. 
  • Thông báo về các trang tuyển dụng hướng đến các du học sinh

Employing foreigners currently residing overseas Đối với người được tuyển dụng hiện đang sinh sống ở nước ngoài

Công nghiệp chế biến thực phẩm/Dọn dẹp vệ sinh cao ốc


  • Kêu gọi những người đã hoàn tất quá trình đào tạo kĩ năng.
※Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm đã có hệ thống đào tạo kĩ năng nên đối với các đối tượng đã hoàn thành chương trình đào tạo bậc 2, 3 có thể miễn kì thi,
  • このエントリーをはてなブックマークに追加