Tiếng Việt

Đăng ký hỗ trợ là gì?

TOP > Tiếng Việt > Đăng ký hỗ trợ là gì?
  • Cơ quan đăng ký hỗ trợ là tổ chức thực hiện toàn bộ các hoạt động trợ giúp dựa trên kế hoạch hỗ trợ người nước ngoài có Visa Kỹ năng đặc định số 1 thông qua ký kết ủy thác với công ty chủ quản..
  • Để trở thành Cơ quan đăng ký hỗ trợ bắt buộc phải đăng ký với Cục trưởng Cục Xuất Nhập Cảnh.
  • Các cơ quan sau khi đã đăng ký sẽ được ghi nhận vào danh sách đăng ký của các cơ quan hỗ trợ và đăng tải lên trang chủ của Cục Xuất Nhập Cảnh.
  • Thời hạn mỗi lần đăng ký là 5 năm, cần phải xin mới khi hết hạn.
  • Cơ quan đăng ký hỗ trợ cần phải đề lên các giấy tờ cần thiết theo định kỳ hoặc tùy thời điểm lên Cục trưởng Cục Xuất Nhập Cảnh.

Theo trang chủ của Bộ Tư pháp “Là nỗ lực (tư cách lưu trú “Visa Kỹ năng đặc định”) hướng đến việc tiếp nhận lao động mới từ nước ngoài cũng như hiện thực hóa xã hội cộng đồng hòa hợp của các tổ chức”http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html
  • このエントリーをはてなブックマークに追加